გაზის ქვაბები Vaillant
შეცდომის კოდები

5ER
Con
F0,​F71
F1
F10
F11
F13
F15,​16
F2
F20
F22
F23
F24
F26
F27
F28
F29
F3
F32,​F37
F33
F36
F38
F42
F49
F5
F53
F54
F56
F57
F6
F61
F62
F63
F64,​F67
F65
F70
F72
F73
F74
F75
F76
F77
F80,​F91
F81,​F91
F83
F84,​F85
F92
F93
Fxx

ყველა ბრენდი