გაზის ქვაბები Sime
შეცდომის კოდები

AL01მზის სისტემის სენსორის გაუმართაობა.
AL02წყლის არასაკმარისი წნევა.
AL05ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა.
AL06არავითარი ალი.
AL07ქვაბის გადაჭარბებული გათბობა.
AL08შეცდომა ანთების ციკლში.
AL10მზის სისტემის სენსორის გაუმართაობა.
AL10მზის სისტემის სენსორის გაუმართაობა.
AL11ცეცხლის რეგულირების შეცდომა.
AL12დაყენებისას მითითებული ქვაბის ტიპის შეუსაბამობა.
AL16შეცდომა გათბობის წყლის რელეს მდებარეობაში.
AL17SM1/SM2 სენსორების შეუსაბამობა.

ყველა ბრენდი