გაზის ქვაბები Italtherm
შეცდომის კოდები

E01ანთების პრობლემები. გაზი არ მიეწოდება - სანთურს.
E02ქვაბის გადახურება.
E03ცუდი წევა.
E05გათბობის ხაზის ტემპერატურის სენსორის დაზიანება.
E06ცხელი წყლის ტემპერატურის სენსორი დეფექტურია.
E10ნიშნავს, რომ სისტემაში წნევა არ არის საკმარისი.
E35აალება არ კეთდება.

ყველა ბრენდი