გაზის ქვაბები Bosch
შეცდომის კოდები

A7საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ტერმორეზისტორის უკმარისობა
A8დაკარგა კავშირი BUS-თან
A9ცხელი წყლის ტერმორეზისტორის არასწორი მონტაჟი
Adსაკონტროლო დაფა ვერ ხედავს ქვაბის სენსორს
B1კოდირების ელექტრული კონექტორი არ არის განსაზღვრული
C1დიფერენციალური წნევის გადამრთველის გაუმართაობა მუშაობის დროს
C4დიფერენციალური წნევის შეცვლა არ იხსნება
C6დიფერენციალური წნევის შეცვლა არ იხურება
CCგარე ტემპერატურის სენსორი ვერ მოიძებნა
D3ჯუმპერი 161 არ არის
D4დიდი ტემპერატურის სხვაობა
E2თერმისტორის გაუმართაობა გათბობის წრედის პირდაპირ ხაზზე
E9გათბობის მიკროსქემის პირდაპირი ხაზის ტემპერატურის შემზღუდველი გამორთულია
EAელექტრონიკა ვერ ხედავს ალი
F0შინაგანი ბრალია
F7ელექტრონიკა აღრიცხავს ცეცხლს, თუმცა ქვაბი გამორთულია
FAალი გამოვლინდა გაზის სარქვლის დახურვის შემდეგ
Fdღილაკზე შეცდომით 30 წამზე მეტ ხანს იყო დაჭერილი

ყველა ბრენდი