გაზის ქვაბები Midea
შეცდომის კოდები

C0არ არის ალი სიგნალი
C0არ არის ცეცხლის სიგნალი
E2ყალბი ცეცხლის სიგნალი
E2ყალბი ცეცხლის სიგნალი
E3გადაუდებელი თერმოსტატის გაუმართაობა
E4გადაუდებელი თერმოსტატი გამორთულია (≥ 90°C)
E5ვენტილატორის ბრალია
E6ელექტრომაგნიტური სარქვლის სისტემის გაუმართაობა
E7თბომცალის წნევის პრობლემა
EEგრძელი მუშაობა ცხელი წყლის სისტემის რეჟიმში
F0გათბობის ტემპერატურის სენსორის გამორთვა
F2გაყინვა (≤1 ℃)
F3ცხელი წყლის მიმართულების ტემპერატურის სენსორის შეცდომა
F4თბომცალის ტემპერატურის სენსორის არასწორება
F5წყალმარაგის ტემპერატურის სენსორის არასწორება
FEგაზის გაურევა

ყველა ბრენდი