Ჰაერის კონდინციონერები Electrolux
შეცდომის კოდები

E1წნევის დონეს გადააჭარბა
E2მოხდა შიდა ბლოკის გაყინვა
E3ძალიან დაბალი წნევა
E4კომპრესორის გაუმართაობა
E5მოხდა გადაჭარბება
E6არ არის კომუნიკაცია შიდა და გარე ბლოკებს შორის
E7იყო კონფლიქტი შიდა დანაყოფების მუშაობის რეჟიმებში
E8გადატვირთულია შიდა ერთეულის ვენტილატორი
E9სანიაღვრე ტუბსაწინააღმდეგო ადიდებული
EHგაუმართაობა დამატებითი გამათბობლის მუშაობაში
F0გაუმართაობა ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში შიდა ერთეულში
F1გაუმართაობა შიდა განყოფილებაში სითბოს გადამცვლელში შესასვლელი ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
F2გაუმართაობა ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში შუა ნაწილში სითბოს გადამცვლელი შიდა ბლოკში
F3გაუმართაობა ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში სითბოს გადამცვლელის გამოსასვლელში შიდა განყოფილებაში
F4გაუმართაობა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
F5გაუმართაობა გარე განყოფილების ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
F6გაუმართაობა გარე განყოფილებაში სითბოს გადამცვლელში შესასვლელი ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
F7გაუმართაობა შიდა განყოფილებაში სითბოს გადამცვლელიდან გამოსასვლელი ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
F8გაუმართაობა პირველი კომპრესორის გამონადენის ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
F9გაუმართაობა მეორე კომპრესორის გამონადენის ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
FAგაუმართაობა 1-ლი კომპრესორის ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
FBგაუმართაობა მე -2 კომპრესორის ტემპერატურის სენსორის მუშაობაში
FCგაუმართაობა მაღალი წნევის სენსორში
FDდაბალი წნევის სენსორის გაუმართაობა

ყველა ბრენდი