Ჰაერის კონდინციონერები Beko
შეცდომის კოდები

1Eგარე ტემპერატურის სენსორის შეცდომა
2Eკონდენსატორის სენსორის შეცდომა
E1შიდა ტემპერატურის სენსორის შეცდომა
E2აორთქლების სენსორის შეცდომა
E3ძრავის შეცდომა
E5კომუნიკაციის შეცდომა შიდა და გარე ბლოკს შორის
F3,​FF03მაღალი კონდენსაციის ტემპერატურა გაგრილების რეჟიმში
F4,​FF04მაღალი კონდენსაციის ტემპერატურა გათბობის რეჟიმში
F6,​FF06შიდა ვენტილატორის ძრავის არასწორი მუშაობა
F7,​FF07შიდა ტემპერატურის სენსორის შეცდომა
F8,​FF08აორთქლების ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
F9,​FF09კონდენსატორის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა

ყველა ბრენდი