სარეცხი მანქანა - შეკეთების ღირებულება რუსთავი

დიაგნოზი აპარატურის დაშლის გარეშე 30-40 ₾
ბლოკირების გაწმენდა აპარატურის დაშლის გარეშე 30-50 ₾
ბლოკირების გაწმენდა აპარატურის დაშლით 40-60 ₾
გამხურებელი ელემენტის შეცვლა 45-70 ₾
წყალგადასაშვები ტუმბოს შეცვლა 50-75 ₾
ლუქის მანჟეტის შეცვლა 60-105 ₾
ბარაბანის საკისრების შეცვლა 90-200 ₾
ელექტრონული მოდულის შეკეთება 60-180 ₾
ამძრავი ღვედის შეცვლა 40-60 ₾
საკეტის შეცვლა 40-60 ₾
სარქვლის შეცვლა 40-60 ₾
ძრავის შეკეთება 60-120 ₾
ამორტიზატორების შეცვლა 50-60 ₾
ლუქის კარის შეცვლა 50-100 ₾
ლუქის მანჟეტის შეცვლა 50-100 ₾
ლუქის სახელურის შეცვლა 40-70 ₾
წნევის ჩამრთველის შეცვლა 50-80 ₾
ტემპერატურის გადამწოდის შეცვლა 30-60 ₾
ავზის ჯვარედის შეცვლა 150-250 ₾
სარეცხი მანქანის კორპუსის შეცვლა 50-100 ₾
ჯვარედის შეკეთება / შეცვლა 80-150 ₾