Სარეცხი მანქანები Gorenje
შეცდომის კოდები

EF2ძალიან ბევრი სარეცხი საშუალება. გადინების ფილტრი ან შლანგი ჩაკეტილია.
F1ეს მიუთითებს ტემპერატურის დაჩიკზე ან მოკლე ჩართვაზე ან მის გაწყვეტაზე
F1,​E1პრობლემა ტემპერატურის სენსორზე
F2ეს მიუთითებს ტემპერატურის დაჩიკზე ან მოკლე ჩართვაზე ან მის გაწყვეტაზე
F2,​E2დამბლოკავი მექანიზმის გაუმართაობა. ლუქი კარი დახურული არ არის
F3,​E3გარკვეული დროის მანძილზე საკმარისი და საჭირო რაოდენობით არ მიეწოდება წყალი. სასურველია რეზინის მილის შემოწმება, ასევე ფილტრის
F31ეს მიუთითებს ტაქოგენერატორის შესაძლო შეფერხებაზე
F32გაუმართავია მოტორი
F4 წყალი ბაკში არასაკმარისად ცხელდება. სიგნალი არასწორი ტემპერატურის შესახებ
F4,​E4ართვის სისტემაში პრობლემის სიგნალი - ვერ იღებს მოტორისგან საჭირო სიგნალებს. ეს მიუთითებს ტაქოგენერატორის შესაძლო შეფერხებაზე
F41 წყლის ტემპერატურამ ბაკში მიაღწია მისთვის საკმარის მაღალ ტემპერატურას
F43 ეს მიუთითებს ბაკში ზედმეტად სწრაფ წყლის გაცხელებაზე
F5 შეიქმნა წყლის გადიმების პრობლემა. სისტემა ვერ ახდენს წყლის გადინებას
F5,​E5სისტემამ იპოვა შეცდომა მთავარი ძრავის გადამრთველში. ელწქტრონული მართვის მუშაობაა დარღვეული
F6,​E6წყალი ბაკში არასაკმარისად ცხელდება. სიგნალი არასწორი ტემპერატურის შესახებ
F61 გაწურვის რეჟიმის დროს ბარაბანი ნელა ტრიალებს
F62 მართვის სისტემაში პრობლემის სიგნალი - ვერ იღებს მოტორისგან საჭირო სიგნალებს
F7,​E7შეიქმნა წყლის გადიმების პრობლემა. სისტემა ვერ ახდენს წყლის გადინებას
F8,​E8ძრავის გაუმართაობა.
F9,​E9წყალი მანქანის ძირში

ყველა ბრენდი