მაცივრები Electrolux
შეცდომის კოდები

"-" alwaysგაგრილების განყოფილებაში ტემპერატურა აჭარბებს 90 გრადუსს
bაორთქლების სენსორის გაუმართაობა
cტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
dთერმისტორის სენსორის გაუმართაობა
F1,​F2 გაუმართავი თერმოსტატი
F3,​F4,​F5 გატეხილი NTC ტემპერატურის სენსორი
oსაყინულე განყოფილების აორთქლების სენსორის გაუმართაობა

ყველა ბრენდი